Slider1 Slider3 Slide2 Slide4

Solceller

Som moderne Energi-Installatør tilbyder vi også salg og installation af solcelleanlæg

Henrik Larsen ApS forhandler komplette løsninger fra førende producenter, med invertere fra Danfoss og poly- og mono-krystallinske Solpaneler fra SolarWorld, hvilket betyder høj kvalitet og betryggende garanti for vores kunder.
 
Det er vigtigt for os at understrege, at de løsninger vi vælger, er indbegrebet af kvalitet og fungerer. Vi er ikke interesseret i at sælge billige produkter, som vi ikke kender kvaliteten af, og hvor vi ikke ved, om producenten eksisterer om 10 år. Gennem vores samarbejde med Lemvigh-Müller har vi en solid sikkerhed for, at de produkter, som vi anvender, er omfattet af en garanti. 
 
Hvorfor investere i solceller? 

 • Du opnår en ’grøn profil’ og sparer miljøet for udledning af CO2.
 • Dit egetforbrug mens det produceres, er skatte- og afgiftsfri.
 • Du kan trække montering fra i skat (håndværkerfradrag).
 • El-prisen formodes at stige 4-7 pct. hvert år fremover.
 • Solcellepanelerne har en levetid på minimum 25 år.

Nettoafregning
Med den nye ordning er den hidtidige nettomålerordning med årsbaseret nettoafregning ændret til timebaseret nettoafregning. Det betyder, at det i dag kun er den el fra solcellerne, som du kan forbruge i samme time den produceres, der er afgiftsfri.

Med den timebaserede nettoafregning bliver økonomien i solcelleanlægget i høj grad afhængig af, hvor stor andel af solcellernes El-produktion, du selv kan aftage time for time.

Kan du selv bruge strømmen, når den produceres, sparer du at købe el til den fulde pris inkl. afgifter, som typisk ligger på omkring 2,00 kr./kWh.

Kan du derimod ikke selv aftage al den strøm der produceres, leveres den ud i elnettet. Du får 1,30 kr. pr kWh (2013)1 for den strøm, du sender ud i elnettet, når dit anlæg er tilsluttet i egen forbrugsinstallation og dit anlæg har en samlet effekt på maks. 6kW.2 Den strøm du bruger - ud over det dit solcelleanlæg producerer - betaler du markedspris og afgifter for.

1) Afregningen aftrappes med 14 øre/kWh for hvert år anlægget tilsluttes senere end 1. januar 2014.

2) De forhøjede satser begrænses til en pulje på 20 MW årligt i årene 2013-2017, som skal fordeles af Energinet.dk. Reglerne om forhøjet pristillæg er endnu ikke trådt i kraft, idet der afventes EU-Kommissionens godkendelse.

Ellers er følgende gældende: For elektricitet fremstillet på solcelleanlæg, som er net-tilsluttet fra d. 11. juni 2013 eller senere og ikke indgår i puljen, kan der fås en afregningspris på 0,60 kr./kWh i de første 10 år og 0,40 kr./kWh i de følgende 10 år.

Læs mere om reglerne for nettoafregning på Energinet’s hjemmeside i linket til højre.

Om SolarWorld.

 • Produktion i Tyskland
 • TÜV Power controlled: Laveste måletolerance i hele branchen
 • Sunmodule Plus: Positiv effekttolerance
 • 25 års lineær ydelsesgaranti
 • 10 års produktgaranti
 • All in Black solpaneler (sort design) 

 

SolarWorld AG producer deres solcellemoduler på egen høj teknologisk fabrik i Tyskland og sikrer således produkternes bæredygtige kvalitet.

 

Kontrolmærket Power controlled fra TÜV Rheinland garanterer, at den oplyste nominelle effekt af Sunmodule Plus kontrolleres regelmæssigt og således bliver sikret. Afvigelsen fra TÜV-tallene er maks. 2 procent.

 

Den positive effekttolerance garanterer en meget høj effektivitet af anlægget. Der leveres kun solcellemoduler, som efter ydelsestest opnår den oplyste nominelle effekt eller mere. Effekttolerancen ligger mellem -0 Wp og +5 Wp.

 

Med den lineære ydelsesgaranti på 25 år garanterer SolarWorld et maksimalt fald i ydelsen på 0,7% p.a. – en tydelig merværdi i forhold til den almindelige totrinsgaranti i branchen. Service-certifikatet er således en langfristet og omfattende investeringssikring.

 

Læs mere om solpanelerne på SolarWorld eller Lemvigh-Müller ´s hjemmeside i linket til højre.

Om Danfoss Solar Inverters.

Danfoss og SMA har indgået en alliance på invertermarkedet. Det betyder at SMA overtager al salg og distribution af Danfoss invertere.

SMA er verdens største producent af invertere (vekselrettere) til solceller. Virksomheden er tysk og er på mange måder indbegrebet af tysk kvalitet og grundighed.

I 30 år har virksomheden arbejdet med at udvikle og producere invertere og har i dag et stort program af innovative produkter, der alle er fremstillet i Tyskland.

Hos SMA er uddannelse af både medarbejdere og forhandlere en selvfølge, og selskabets servicecenter er nærværende og effektivt.

Fakta:

 • SMA-koncernen er global førende inden for produktion af solar invertere og omsatte i 2013 for knap 1 mia. euro.
 • Selskabet har hovedsæde i Niestetal, nær Kassel, Tyskland, og er repræsenteret i 21 lande. Koncernen beskæftiger mere end 5.000 medarbejdere på verdensplan. SMA leverer invertere til alle moduler og anlæg i alle størrelser.
 • Siden 2008 har SMA Solar Technology AG været børsnoteret i Frankfurt.